Viandag AG zostala utworzona w roku 1993. Tu jest koordynowana wspólpraca wszystkich spólek córek oraz firm partnerskich z Niemiec, Francji oraz Polski.
Viandag AG, Szwajcaria
Dane kontaktowe
Telefon:
Faksem:

Dane rejestracyjne
Nummer Weterynaryjny
NIP

Osoba kontaktowa


0041 41 761 23 24
0041 41 761 23 25

CH-170.3.018.983-8
641 549

Zarzad
Michael Trixl

Rachunkowosc
Ester Rust

Viandag AG
Oberallmendstraße 24
6304 - Zug
Szwajcaria